SPLOŠNI POGOJI

1. VAROVANJE ZASEBNOSTI

BiLDproduction spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljalec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani, je podjetje BiLDproduction, Ian Benčič s.p., Istrska ulica 14, 6240 Kozina, matična številka: 9377581000 (v nadaljevanju tega besedila upravljalec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljalcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačni demo preizkus, ob prenosu e-priročnika, druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletno stran bildproduction.com, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s BiLDproduction ter za prenos drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev, na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da BiLDproduction-u dovoljuje objavo fotografij in video posnetkov, če so ti nastali v okviru dogodkov organiziranih s strani BiLDproduction-a, za lastno promocijo v različnih medijih (npr. spletni strani, socialnih profilih BiLDproduction, v sklopu različnih PR člankov, za kreative oglaševalskih kampanj ostalo). BiLDproduction zagotavlja uporabo fotografij in videoposnetkov zgolj v navedene namene in nikoli v osebno škodo ali žalitev fotografirane ali snemane osebe.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljalca osebnih podatkov ter na njih izpolne spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.
Podatke, pridobljene za zgoraj opredeljene namene, lahko upravljalec osebnih podatkov posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljalca osebnih podatkov.
Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljalec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljalec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani, lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljalca ter tako zagotovi svojo anonimnost.

Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@bildproduction.com

BiLDproduction ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice BiLDproduction ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

2. GARANCIJSKA IZJAVA

Kot uporabnik storitev BiLDproduction-a se strinjate, da vse storitve uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu “kot so na razpolago”. BiLDproduction ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezale vašim zahtevam in potrebam ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako BiLDproduction ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke/datoteke prenašate skozi BiLDproduction-ove storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od BiLDproduction-a, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

3. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE

BiLDproduction ne prevzema odgovornosti za:
(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba BiLDproduction-ovih storitev.
(ii) Nobenih stroškov, ki ji povzroči nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcij, v katere ste se vključili s pomočjo BiLDproduction storitev.
(iii) Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
(iv) Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve BiLDproduction.

4. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba BiLDproduction Ian Benčič s.p. nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, oglasi, zemljevidi in načrti, avdio – video posnetki) objavljenimi na spletnem mestu bildproduction.com in Facebook profilu podjetja BiLDproduction (https://www.facebook.com/bildproduction.com/).

Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja podjetja BiLDproduction, Ian Benčič s.p.

Izjemoma sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

6. ZAKONI

Pogoji sodelovanja so odvisni od zakonov in drugih elementov prava RS.

    CENIK

    REFERENCE

        Hitra pomoč