Agencija za civilno letalstvo je sicer 4. januarja 2021 zagnala spletno aplikacijo UAS repozitorij, ki je med drugim namenjena registraciji operatorjev in usposabljanju pilotov na daljavo. V 10 dneh je opravilo registracijo več kot 560 operatorjev in se usposobilo 603 pilotov na daljavo v odprti kategoriji, podkategorijah A1/A3, so sporočili iz agencije. Vse to pa je povezano s tem, da je Slovenija konec lanskega leta sprejela uredbo o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, s katero je Slovenija v svoj pravni red prenesla evropska pravila in postopke na tem področju.

Evropski predpisi na področju brezpilotnih zrakoplovov urejajo tudi zahteve za proizvajalce brezpilotnih zrakoplovov in določajo pogoje, pod katerimi je brezpilotne zrakoplove možno dati v uporabo. Pristojnost na tem delu zakonodaje si delita ministrstvo za infrastrukturo in Tržni inšpektorat RS. Po navedbah agencije bo v Sloveniji glede na sprejete uredbe prehodno obdobje trajalo leto dni. V tem času bodo veljala še stara potrdila ali dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti, a le do izteka veljavnosti obstoječih. Za nove je treba zaprositi po novi evropski zakonodaji, so opozorili.

Agencija je v začetku januarja zagnala spletno aplikacijo, imenovano UAS repozitorij. “Spletna aplikacija je namenjena registraciji operatorjev in usposabljanju pilotov na daljavo. Aplikacija omogoča tudi izvajanje tistih izpitov, za katere zakonodaja EU določa, da se morajo izvajati preko spleta. Spletna aplikacija ni zgolj platforma za registracijo operatorjev, ampak tudi služi kot spletni priročnik, ki vsebuje zbirko znanj, nasvetov in uporabnih informacij s področja letalstva za vse pilote na daljavo,” so poudarili.

Z veseljem ugotavljamo, da je aplikacija pri uporabnikih sprejeta izjemno pozitivno, prav tako smo prejeli pozitivne odzive s strani našega nadzornega organa, torej Evropske agencije za letalsko varnost. Bistvo nove zakonodaje v delu, ki se nanaša na množično uporabo oziroma tako imenovano odprto kategorijo, je torej: kupim – se registriram – se usposobim – letim, so navedli.